Actitudes

Este curso 2016-17 se traballará o valor Liberdade, que supón que a persoa:

- É capaz de elixir e actuar de acordo coas súas conviccións .

- Respeta aos demáis e cumple as normas que garantizan o ben común.

- Ten en conta as consecuencias dos seus actos e as asume.

 

Que actitudes son esenciais para a LIBERDADE?

  • Reflexiona antes de tomar calquera opción.
  • Valora con obxectividade as súas decisións.
  • Asume as consecuencias e riscos das súas decisións.
  • Actúa segundo criterios propios.
  • Expresa sen temor as súas propias ideas e crenzas, e é capaz de dar razón delas.
  • Distingue os valores e contravalores que se encontran na súa vida diaria.
  • Valora e defende a liberdade do outro.
  • Ten en conta o dano ou beneficio que poden acarrexar aos outros as súas decisións.