Distribución lenguas

 

CURSO

GALEGO

CASTELÁN

INGLÉS

1º EI

GLOBALIZADO

GLOBALIZADO

English(1h)

English conversation (1h)

Nutrition workshop(1h)

TOTAL 3

2ºEI

GLOBALIZADO

GLOBALIZADO

English(1h)

English conversation1(h)

Nutrition workshop(1h)

Physical Education(2)

TOTAL 5

3ºEI

GLOBALIZADO

GLOBALIZADO

English(1h)

English conversation1(h)

Physical Education(2)

TOTAL 4

 

              

CURSO

GALEGO

CASTELÁN

INGLÉS

1º DE EP

Lingua Galega, Ciencias Sociais, Ciencias Naturais (9 h.)

Lingua Castelá, Matemáticas, Relixión, (10 h.)

Inglés, Plástica, Música

Educación Física (6 h.)

2º DE EP

Lingua Galega, Ciencias Sociais, Ciencias Naturais. Relixión, (10 h.)

Lingua Castelá, Matemáticas, (9 h.)

Inglés, Plástica, Música

Educación Física (6 h.)

3º DE EP

Lingua Galega Ciencias Sociais, Ciencias Naturais (9 h.)

Lingua Castelá,  Matemáticas, Relixión, (9 h.)

Inglés, Plástica, música

Educación Física (7 h.)

4º DE EP

Lingua Galega,  Ciencias Sociais, Ciencias Naturais, Relixión (9 h )

Lingua Castelá,  Matemáticas, Libre configuración (9 h.)

Inglés, Plástica, Música

Educación Física (7 h.)

5º DE EP

Lingua Galega , Ciencias Sociais, Ciencias Naturais, Música (9 h.)

Lingua Castelá,  Matemáticas, Relixión, (10 h.)

Inglés, Plástica, Educación Física (6 h.)

6º DE EP

Lingua Galega , Ciencias Sociais, Ciencias Naturais Música, Relixión (10 h.)

Lingua Castelá, Matemáticas, Libre configuración (9 h.)

Inglés, Plástica, Educación Física, (6 h.)

 

CURSO

GALEGO

CASTELÁN

INGLÉS

1º DE ESO

Lingua Galega, Xeografía e Historia, Biloxía e Xeoloxía, Titoría(12 h)

Lingua Castelá Matemáticas, Relixión (10 h.)

Inglés, Educación Plástica, Refuerzo de Inglés (Libre configuración),  Educación Física (8h.)

2º DE ESO

Lingua Galega, Ciencias Sociais, Ciencias Naturais, Tecnoloxía

(12 h)

Lingua Castelá, Matemáticas, Relixión, titoría (10h.)

Inglés, Refuerzo de Inglés (Libre configuración),  Educación Física, Música (8 h.)

3º DE ESO

Lingua Galega, Xeografía e Historia, Biloxía e Xeoloxía, Tecnoloxía (11 h) (Optativa- Cultura Clásica ) (13 h.)

Lingua Castelá, Matemáticas, Física e Química, Relixión, Titoría  (11 h.)

Inglés, Plástica, Educación Física, Música.

 (9 h.)

4º DE ESO

Lingua Galega, Ciencias Sociais, Bioloxía-Xeoloxía, Economía , titoría (13h.)

Lingua Castelá, Matemáticas, Física e Química, Relixión

(11 h.)

 

Inglés,  Plástica,  Educación Física, TICS (11h.)

 

CURSO

GALEGO

CASTELÁN

INGLÉS

1º DE BACH

COMÚNS:

 Lingua Galega, Relixión (4h)

OPCIÓN: Economía, Bioloxía-Xeoloxía,/Debuxo Tecnico/Hª do mundo cont (4 h)

ESPECÍFICAS: Tec. Da información e comunic.(2 h)

 

COMÚNS:

 Lingua Castelá Filosofía, Matemáticas/ Matemáticas apl. Ás CC.SS. (10 h)

OPCIÓN:

 Física e Química/ Economía (4 h)

ESPECÍFICAS:

 Literatura Universal(4h)

COMÚNS:

Inglés, Educación Física (5 h)

2º DE BACH

 

COMÚNS: Hª de España,

Lingua Galega (6h)

 OPCIÓN  : Bioloxía (4h)

Debuxo Técnico (4h) , Xeografía (4 h),  Historia da arte (4 h)

ESPECÍFICAS: Tec. da Información e Comunic.(2 h), Psicoloxía (3h )

 

COMÚNS: Lingua Castelá,  Matemáticas/ Matemáticas apl. Ás CC.SS. (7 h)

OPCIÓN  :

 Historia da Filosofía(4h)

Química(4h)

Matemáticas, Física,  (4 h), Economía (4 h)

ESPECÍFICAS: Relixión (1 h),

 

COMÚNS:

Inglés, (3 h)