Jornada escolar

 

 

Educación Infantil

(2º ciclo)

De luns a xoves de 8:50 a 13:30 e de 15:40 a 17:30

Dende as 13:30 ata as 15:40 comedor, recreo/cine, actividades extraescolares (opcional).

De 17:35 a 18:40 actividades extraescolares

Venres: de 8:50 a 13:30

De 13:30 a 15:00 comedor, recreo (opcional).

 

Educación Primaria

De luns a xoves de 8:50 a 13:30 e de 15:40 a 17:30

Dende as 13:30 ata as 15:40 comedor, recreo/cine, actividades extraescolares (opcional)

De 17:35 a 18:40 actividades  extraescolares

Venres: de 8.50 a 13:30

De 13:30 a 15:40 comedor, recreo (opcional).

 

ESO

 

Luns: Dende 8:50 a 14:30 e de 15:50 a 17:30

Dende as 14:30 ata as 15:50 comedor, recreo, estudo (opcional)

De martes a venres: Dende 8:50 a 14:30

Dende as 14:30 ata as 15:00 comedor (opcional)

 

Bacharelato

 

1º de BAC (LOMCE)

LUNS MARTES e XOVES:  De 8:50 a 14:30 (Entrada 8:45)

MÉRCORES e VENRES: De 8:00 a 14:30

Tarde LUNS:15:50 a 17:30  (Entrada 15:45)

2º de BAC (LOE)

LUNS MARTES, XOVES e VENRES:  De 8:50 a 14:30 (Entrada 8:45)

MÉRCORES: De 8:00 a 14:30

Tarde LUNS :15:50 a 17:30  (Entrada 15:45)

Dende as 14:30 ata as 15:00 comedor (opcional)